شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ادب مرد بهتر از طلاي اوست.حضرت علي (ع)،اين روز بر پدران مبارك باد...
هيچ پدري تحفه اي بهتر از ادب به فرزند نداده. حضرت علي (ع)
تند مزاجي مرد را به هلاكت مي دهد. حضرت علي (ع)
ايمان،صبوري در سختي و گرفتاريست و شكرگذاري در آسايش و نعمت است... حضرت علي (ع)
خاموشي زبان سلامتي انسان است. حضرت علي (ع)
زبان ترازويي است كه نادان آن را سبك و عاقل آن را سنگين مي سازد. حضرت علي (ع)
طراوت و خرّمي چهره در اثر راستگويي است. حضرت علي (ع)
علامت گوهر انسان رفتار اوست. حضرت علي (ع)
نشانه عقل انسان گفتار اوست. حضرت علي (ع)
چراغ جادو
مهندس آرمان
رتبه 0
0 برگزیده
736 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top