شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به آدمــــــها دل نده تــــــو که از خــــــدايشان عاشق تر نيستي اينــــــان خدايشان را به نيمه ناني ميفروشند و تو را به نيمه شبــــــي
بي همگان بسر شود
ساعت دماسنج
مهندس آرمان
رتبه 0
0 برگزیده
736 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top